Vill du göra en besiktning av din hälsa, skapa bättre balans, få mer energi och ork?

Klicka här för mer info

I du skapa en hälsofrämjande organisation med glada, friska, produktiva  medarbetare?

Klicka här för mer info

De bästa effekterna för att bygga hälsan som en resurs är när vi tillsammans arbetar i processer. Där vi kartlägger nuläget för enskillda individer eller grupper och utifrån nuläget gör en handlingsplan och uppföljning inom 3-12 månader. Beroende på behov, upplägg och mål. 

Hälsan är en resusrs som till skillnad från maskiner kan utvecklas. Rätt insatser skapar långsiktig hälsa, engagemang och utveckling för både individer och företag. Jag jobbar med att främja hälsa som utgångspunkt oavsett utgångsläget.

Främja, utveckla, förbättra hälsan

  • Lösningsfokuserat – skapa möjligheter
  • Salutogenetiskt - vad som orsakar hälsa
  • Öka välbefinnandet
  • Mål att må bättre!

Förebygga, förhindra ohälsa

  • Problemfokuserat – se hinder och problem
  • Patogenetiskt - vad som orsakar sjukdom
  • Skydda mot sjukdom
  • Mål att inte bli sjuk!