Optimera ditt ledarskap och hitta balans!

Få en beständig förändring både på jobbet och privat

Låt oss guida dig till ett hållbart ledarskap

Det här är ett program för dig som vill utvecklas både som ledare och som individ.

Vi hjälper dig att stärka ditt ledarskap i din arbetsroll och coachar dig i hur du leder dig själv samtidigt som vi utvärderar de fysiska resurser som du besitter.

Det finns ingen ”quick-fix” som passar alla, men med hjälp av de metoder och stöd som vi erbjuder kommer det att bli enklare för dig att fylla på med energi och hitta glädje i din vardag – både på jobbet och privat!

OptiLeva-Ledarskap
OptiLeva-Optimera-ditt-ledarskap-Eva-Ulrika-01

MålgruppDu som är motiverad till utveckling.

  • För dig som känner dig utmanad att hitta en hållbar vardag.
  • Upplever att din tid inte räcker till, varken som ledare eller privat.

SyfteDu som söker varaktig förändring.

  • Hitta din tid för både värdefullt arbete och privatliv.
  • Hitta tillbaka till din energi och fyll på ditt resurskonto.
  • Hitta din balans och glädje i vardagen!

Varför ska du lägga tid på detta?

✓ Du önskar metoder och stöd för att öka energin och hitta glädje i vardagen, både på jobbet och privat.

✓ Du upplever tidsbrist och/eller återhämtar dig från utmattning.

✓ Du vill hitta en bra balans mellan värdefullt arbete och privatliv.

✓ Du önskar hjälp att fylla på dina resurser och något som underlättar för en hållbar vardag.

✓ Du vill lägga fokus på en varaktig förändring och vill skapa en hälsosam livsstil

✓ Du vill skapa fokus på ledarskap i din arbetsroll och bättre kunna hantera dina egna resurser.

✓ Du får ett ledarskapsprogram för utveckling av både ditt ledarskap och dig som individ.

”Vi drivs av utveckling och har själva upplevt hur svårt det kan vara att hitta balansen i vardagen. Nu vill vi arbeta med att utvecklas och stödja andra i processen att hitta sin egen väg.”

Ulrika-OptiLeva-portrait

Ulrika Spåls

Ledare inom svensk industri och föreningsverksamhet – både i linjen och styrelsen. Med fokus på resultat, förändringsledning och att hitta genomförandekraft hos organisation och individ. Erfarenhet inom HR, Marknad & kommunikation, IT och senast i vd rollen.

Motto/mål: Nyfiket ständigt utvecklas och skapa värde!

Eva-OptiLeva-portrait

Eva Olausson

Hälsoutvecklare inom industri och tjänsteföretag på organisation, grupp och individnivå. Med ett fokus på att inspirera människor och organisationer till att hållbart optimera hälsan som en resurs. Erfarenhet inom både större bolagskoncerner och SME bolag.

Motto/mål: Gammal, frisk och lycklig!

Optimera dig och ditt ledarskap

”Vårt ledarskapsprogram kombinerar kunskap om hållbarhet och hälsa med praktisk tillämpning av ledarskaps principer för att skapa en unik lärandeupplevelse som främjar personlig och professionell utveckling samtidigt som det gynnar organisationens hållbarhet och välbefinnande.”

Eva-and-Ulrika-OptiLeva

Upplägg och genomförande

✓ Kombination av fysiska och online träffar.

✓ Tillhandahållande av relevant litteratur och verktyg för ledarskap och hälsa.

✓ Hantera stress, förbättra din återhämtning och motionera rätt med hjälp av Firstbeat** livsstils analys (inkl. 3 månaders mätning).

✓ Skapa meningsfulla dialoger med andra deltagare som står inför liknande utmaningar.

✓ Möjlighet att utforma en personlig plan för framtiden.

✓ Metodiken baseras på senaste forskning och beprövad praxis inom hållbarhet och hälsa.

✓ Praktisk och engagerande upplevelsebaserat lärande med möjlighet att öva och tillämpa kunskaper i verkliga situationer.

✓ Skräddarsytt program för att möta specifika utmaningar för ledare och organisationer, såsom stresshantering, ökat engagemang och prestation.

✓ Helhetssyn på hälsa och hållbarhet med fokus på balans mellan fysisk, psykisk och social hälsa.

Tidplan

Var

Företagsanpassat alt. öppen utbildnign i Dalarna

När

Företagsanpassat alt- en gång per ternin

Offertförfrågan

ulrika@spalsgroup.com

Pris per person

Företagspris via offert alt. 8.950 kr* (ord. 17.900 kr)

OBS! max 15 deltagare – Gör din intresseanmälan nu!

Frågor och anmälan till:

*detta pris gäller anmälan före 240630

OptiLeva-Firstbeat
Firstbeat-OptiLeva

Upptäck det rätta för dig

Firstbeat Life är ditt personliga hälso- och välbefinnandeverktyg som visar dig sambandet mellan din kropps reaktioner och dina dagliga aktiviteter. Du lär dig hur du kan sova bättre, hantera stress och motionera på rätt sätt. Identifiera vad som är rätt för dig och hur du kan förbättra ditt fysiska och mentala välbefinnande – en liten förändring i taget.

Hantera stress

Identifiera orsakerna till din stress och se om du får tillräckligt med återhämtning under dagen.

Sov bättre

Förstå faktorerna som påverkar din sömn och lär dig hur du förstärker sömnens återställande effekt.

Motionera rätt

Upptäck om du får tillräckligt med fysisk aktivitet och lär dig att motionera enligt din konditionsnivå.

OptiLeva-Firstbeat-app

Gör en djupdykning i ditt välbefinnande
– det är enkelt att komma igång

Exakt och tillförlitlig sensor för mätning av pulsvariation och rörelseuppföljning i 3D.
Firstbeat Life-appen för insikter om din stress, återhämtning, sömn, motion och för personlig vägledning.
Personlig coachning för ytterligare stöd och råd.

Så här kommer du igång

OptiLeva-Firstbeat-iconLadda ned Firstbeat Life-appen och följ anvisningarna.
Appen visar dig hur du använder mätaren.

Firstbeat Life Graph Reveals Your Body’s Reactions

OptiLeva-Firstbeat Life Graph Reveals-001

- Få ut det mesta av Firstbeat Life

  • Starta din första Firstbeat Life-mätning!

Du behöver mäta i minst 3 dagar så att algoritmen kan lära sig dina reaktioner. Fortsätt med 1–5 dagar långa mätningar. Du kan ställa in en påminnelse i appen om att göra en ny mätning om till exempel en månad.

  • Fyll i din dagbok

Att skriva ner dagliga händelser förbättrar analysen och du lär dig vilka typer av aktiviteter som orsakar stresstoppar och vad som genererar återhämtning.

  • Följ grafen i realtid

Du kan följa upp dina stressnivåer eller den återställande effekten av din sömn för att smartare planera dina dagar.

  • Utnyttja alla funktioner

Under fliken insikter i appen finns en Firstbeat Life-guide som hjälper dig att utnyttja olika funktioner och resultat. Du kan till exempel utvärdera din kondition under mätningen genom att genomföra konditionsnivå-promenaden.

  • Avsluta mätningen och lär dig av dina resultat

Efter mätningen får du en mycket noggrann analys av ditt välbefinnande. Du får personliga insikter utifrån resultaten så att du vet vad du behöver tänka på i framtiden.

- Använda Firstbeat-mätaren

OptiLeva-firstbeat-use-01

Koppla elektroderna till mätaren. Ta bort skyddshöljet och fäst elektroderna på torr, ren hud.

OptiLeva-firstbeat-use-02

Fäst mätaren på kroppens högra sida under nyckelbenet. Fäst änden av kabeln på kroppens vänstra sida i höjd med revbenen.

OptiLeva-firstbeat-use-03

Starta mätningen i appen efter att du har fäst mätaren. Kontrollera att den gröna lampan på mätaren börjar blinka.

Firstbeat-mätaren och EKG-elektroderna ger mycket exakta fysiologiska uppgifter.

Byt ut elektroderna minst en gång per dag, till exempel efter att du har duschat eller om de lossnar.

Mätaren är inte vattentät – ta av den när du duschar, badar bastu eller simmar. Mätningen fortsätter automatiskt när du fäster mätaren igen.

Fler tips och inspiration för att komma igång:

Titta på videoklipp och läs mer i Firstbeat Life-guiden: 

https://www.firstbeat.com/en/firstbeat-life-guide/