Hälsoprojekt

Vill du få vertkyg och inspiration för hur du kan utveckla en frisk organisation, öka engagemanget och få mer möjlighetsorienterade medarbetare.

Vi startar ett hälsoprojekt där vi kartlägger medarbetarnas hälsa, motivation till förändring och utifrån det lägger in ett åtgärdsprogram med föreläsningar och aktiviteter. Detta vävs in det i ert ordinarie arbetsmiljöarbete, där vi utbildar hälsoinspiratörer och jobbar med ett friskt hälsofrämnande ledarskap vilket skapar mycket kreativitet och engagemang i organisationen.

Organisation

 • Hälsoinspiratörer – min förlängda arm i företaget

Jag utbildar personer som finns hos er på företaget, - dessa är kanske redan intresserade av hälsa och bra på att inspirera och få med sig sina medarbetare (ofta är det inte den mest vältränade personen) i vardagen.

 Grundutbildning – 1 heldag eller 2 halvdagar. 1 träff/kvartal, föreläsning på olika teman + tillfälle där man får träffa andra hälsoinspiratörer på andra företag och utbyta erfarenheter och få inspiration.

 • Hälsofrämjande ledarskap – vad du som chef kan tänka på för att bibehålla eller skapa en friskare organisation som kan ökar prestationen och glädjen.

Enkla tips i vardagen på hur du kan tänka på ditt förhållningssätt att se mer möjligheter än hinder och hur du får med dig dina medarbetare på det. Skapar mycket energi i gruppen.

Vi tar gärna en diskussion för att se hur er organisation ser ut så vi kan hjälpa och inspirera er på bästa sätt.

Offertförfrågan

I länkarna nedan hittar du mer info om Firstbeat livsstilsanalys och hur det kan hjälpa och utveckla ditt företag.

https://www.firstbeat.com/sv/friskvardstjanster/foretag/

https://youtu.be/eK1JppOnhjU

Näringsanalys

Är du nyfiken på hur din näringsstatus ser ut i kroppen? Äter du tillskott men undrar om det är just dessa du behöver?
Känner du att du har brister men undrar vilka näringsämnen som du behöver öka upp?


Själva mätningen tar bara några minuter, därefter går vi igenom resultatet för att se vad just du behöver för att må så bra som möjligt.

Kartlägger jag vitaminer, mineraler, fettsyror och tungmetaller med hjälp av bioresonans. Det är en viktig grund för att se så du har näringen på plats i din kropp och syftar till att kunna bygga fysisk och mental hälsa. Du får tips om vad du kan ändra på, kost och/eller tillskott utifrån ditt utfall och önskemål. Uppföljning kan ske efter 3 månader eller senare.

Denna kan kopplas ihop med Firstbeat Livsstilsanalys för att få en mer heltäckande bild för att optimera hälsan.

Tidsåtgång 40 min

Klicka här eller scanna QR koden för att se en kort info film som är till för kunder som bokat närongsanalys. 

Firstbeat Livsstilsanalys

En Livsstilsanalys ger medarbetarna verktyg till att optimera sitt välbefinnande genom att de får tips på hur de kan förbättra sin återhämtning och orka bättre på jobbet. Medarbetaren gör en tredagars fördjupad analys genom att sätta en Firstbeat-mätare på kroppen. Mätaren registrerar hjärtfrekvensvariationen under tre dygn. Hjärtats naturliga rytm förändras hela tiden och visar om vi är i gas eller broms. Detta ger en ökad förståelse för hur vardagen påverkar oss. Tillsammans med denna data hålls ett livsstilssamtal för att visa på individuella belastande faktorer på jobbet och på fritiden samt vilka små förändringar som kan ge märkbara förbättringar på prestation och välbefinnande.

Hur går det till?

 • Vi börjar med en information till medarbetarna om hur livsstilsanalysen går till och kanske till och med startar upp allt med en inspirationsföreläsning för att sätta fokus på hälsan.
 • Mätutrustningar skickas ut till medarbetarna.
 • Medarbetarna startar sin tre dygnsmätning.
 • Livsstilssamtal genomförs med varje medarbetare, ca 60 minuter per person.
 • Ett coachande samtal hålls testresultaten kopplas samman med medarbetarens mående och livsstilsvanor. Utifrån detta lyfter vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att balansera livsstilen. Allt avslutas med att medarbetaren sätter en personlig handlingsplan.
 • Varje medarbetare får en skriftlig sammanställning av sin rapport med sin handlingsplan.
 • Företaget får en skriftlig rapport på risk- och friskområden samt vilka områden medarbetarna satt handlingsplaner på. En enklare rapport görs för en grupp på 10-20 personer och över 20 personer kan en mer utförlig rapport sammanställas.
 • Allt sker under tystnadsplikt och inga enskilda svar redovisas.

Föreläsningar

Jag älskar att inspirera människor till att hitta sin inre drivkraft och föreläser gärna inom olika områden när det gäller hälsa. En föreläsning kan skräddarsys utifrån era önskemål och längden på föreläsningen kan anpassas, men ju mer tid - desto mer tid för reflektion och prova-på-övningar. Här kommer några exempel på vad jag brukar prata om: 

 • Bli den bästa versionen av dig själv (1-3 timmar).

Här pratar jag om balansen mellan kost, motion, sömn och vila. Förståelsen att vi är olika och har olika behov. Hitta enkla verktyg som du kan använda i vardagen för att finna en bra balans i ditt liv. Du får med dig konkreta verktyg och ofta brukar jag lägga in praktiska övningar, lite beroende på tiden. 

 • Energi och ork – Kostens betydelse för hälsan (1-3 timmar).

Här fokuserar jag på maten och vad vi enkelt kan ändra på för att få lite mer energi och ork. Vi är alla olika och har olika förutsättningar, vilket jag belyser. Det finns inte en kost för alla, men jag ger en enkel förklaring till varför det är viktigt att titta på näring och inte bara energi för att få mer ork. Du får tips på de enkla förändringar du kan göra i vardagen.  

 • Rörelseglädje – Den bästa motionen är den som blir av (1-3 timmar).

I den här föreläsningen går jag igenom vad som är viktigt utifrån våra evolutionära behov av rörelse. Du får tips på enkla grundövningar som du kan göra hemma, i skogen eller på gymmet. Jag lär dig hur man enkelt lägger upp ”intervall” träning som inte avskräcker och att hitta glädjen i träning så den blir av. Kompletteras gärna med ett praktiska inslag där vi kan träna på några grundövningar ute eller inomhus. Kan kompletteras med löpskola.

 • Löpskola – Lär dig bra löpteknik för ett lättare steg och roligare löpning (1-6 ggr à 1 tim).

Här går vi igenom några grundläggande övningar med styrka och löpstegsövningar. Kan med fördel läggas in vid flera tillfällen för att däremellan öva hemma och sedan bygga på med fler övningar. Fortsätt sedan med egen löpgrupp o peppa varandra.

 • Återhämtning och sömn – som du tänker så blir det (1-2 timmar)

Varför det är viktigt att sova? Hur du kommer ner i varv? Enkla verktyg för att skapa bra rutiner för återhämtning. Hur andas du? Jag går igenom hur vi kan andas rätt för att få mer energi och du får praktiska avslappningsövningar på 1-5 min att göra i vardagen. Många får en wow-känsla efter den här föreläsningen!

 • Att välja glädje – bli mer möjlighetsorienterad (1-4 tim föreläsning/work shop).

Hur vi skapar positiva arbetsplatser och mer arbetslust i vardagen. Vi är alla varandras arbetsmiljö. Hur kan vi väva in detta i vårt arbetsmiljöarbete så det blir en naturlig del av vår vardag?

Pris beror på storlek på grupp, resekostnad tillkommer utanför Ludvika Men hör av dig vad ni önskar så ger jag dig ett pris

 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.